Регистрация в "Детската академия на Телерик"

Към момента "Детската академия на Телерик" няма отворени школи, в които да кандидатствате.