Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Умения за работа с хора - Humanware курс

Key soft skills for working with others


Когато представяме своя идея, присъстваме на интервю за работа или решаваме проблем, уменията за общуване и работа с хора ни помагат да се впишем по-добре в заобикалящата ни среда и да се сработим по-ефективно с останалите.

Затова с помощта на Николай Димитров и екипа на Trainer.BG организираме за вас специализиран курс, който ще ви помогне да надградите уменията си за общуване и работа в екип. Ще ви дадем насоки как да се справяте по-добре в различни социални ситуации, фокусирайки се върху взаимодействието с останалите.

Ефективното общуване е ключът към успеха при работата с хора

Резултатът от нашата работа често зависи от това доколко добре се справяме с общуването. Където и да работим, на каквато и позиция, в голяма или в малка компания, ние общуваме с ръководителя си, с подчинените и с колеги на нашето ниво. Извън работата общуваме с приятели, познати и непознати. Оказва се, че реализацията на нашите идеи и цели до голяма степен се определя от това:

 • Доколко ни разбират
 • Доколко ни намират за приятна компания
 • Доколко добре работим в екип
 • Колко лесно изглаждаме конфликти
 • Как представяме своята личност, характер, интереси
 • Как представяме своите идеи и предложения и т.н.

Включете се в безплатния курс, за да подобрите уменията си за взаимодействие с останалите. Овладейте ключовите за вашия професионален успех умения за общуване, изглаждане на конфликти, за разбиране на емоции, за подпомагане на екипната работа, за да представяте собствените си идеи и виждания по подходящ и атрактивен начин. 


Кога и как можете да се запишете?

"Умения за работа с хората - Humanware" стартира на 17 януари 2013 г. В курсът могат да участват присъствено топ курсистите в Софтуерната академия на Телерик, представили мотивационно писмо. Всички останали могат да се включат онлайн в обучението, като гледат видео уроците. За да постигнат добри резултати в курса, колегите от Trainer.bg ще работят единствено с хората, които посещават курса от началото до края.


Оценяване

Формат на домашната работа

 • Кога се дава за задача: след всяка лекция.
 • Какво съдържа: свободен текст с ограничен обем по дадена тема, по разглеждан случай/казус
 • Как се оценява: Peer review по зададени критерии.
  След като изпълни заданието, всеки курсист оценява на безразборен принцип поне 3 анонимни (без да се посочва автора) разработки от други курсисти. Крайната оценка е средноариметична от 3-те peer-оценки. Преподавателите имат възможност да влияят върху крайната оценка, когато е налице некоректно оценяване от курсистите.
 • Оценката е под форма на: максимален брой точки за всяка домашна работа (10 т.)
 • Провежда се: онлайн.

Формат на изпита:

 • Кога се дава за задача: след последната лекция.
 • Какво съдържа: тест затворени въпроси по съдържанието на курса.
 • Как се оценява: онлайн, автоматично, по предварително зададени верни отговори.
 • Оценката е под форма на: Максимален брой точки (предстои уточняване на броя точки).
 • Провежда се: онлайн.
 • Крайна оценка: В процент (%) точки от максималния възможен, сумирано от изпита и домашните работи.

Официална дискусионна група (форум на курса)

Официалната дискусионна група към курса "Умения за работа с хора - Humanware".