Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Курс „Обектно-ориентирано програмиране (ООП)“

Object-Oriented Programming (OOP) Course

Безплатният курс „Обектно-ориентирано програмиране (ООП)“ е продължение на навлизането в основите на програмирането, което следва естествено след курса „C# за напреднали“. Изучават се принципите за работа с класове и обекти, както и по-сложни концепции като абстракция, капсулация, наследяване и полиморфизъм. Курсът завършва с практически изпит по ООП.


Кога и как можете да се запишете?

Курсът започва на 13 декември 2016 г. Отворен е само за онлайн форма на обучение.  


Онлайн обучение

Можете да се регистрирате свободно за онлайн участие в курса и да се обучавате дистанционно, като гледате видео лекциите от курса и подготвяте и предавате задачите за домашно. Онлайн участниците, които предадат всички домашни в срок, могат да се явят на присъствен изпит, за да завършат успешно курса.

Регистрацията за курса приключи.

Гледайте видеоИзисквания за участие в курса „Обектно-ориентирано програмиране (ООП)„

  • Успешно преминат курс „C# основи„ (или отлично владеене на изучавания в него материал)
  • Успешно преминат курс „C# за напреднали“ (или отлично владеене на изучавания в него материал) 
  • Английски език (поне на начално ниво)
  • Компютърна и ИТ грамотност (на отлично ниво)
  • Логическо мислене 
  • Сериозно отношение към учебния процес и силна мотивация за обучение

Какво ще научите от курса „Обектно-ориентирано програмиране (ООП)“?

Курсът по ООП учи на работа с класове и обекти, на фундаменталните принципи на обектно-ориентираното програмиране (ООП) и как да ги използваме в практиката. Обучението цели овладяване на парадигмите на ООП и използването им за моделиране на задачи от реалния свят.

Участниците в курса ще се научат да използват абстракция, капсулация на данни, наследяване, полиморфизъм и виртуални методи, да моделират реалния свят с класове и интерфейси, да използват клас-диаграми, да програмират срещу интерфейси, да реализират абстрактно поведение, да преизползват програмен код и да работят с абстрактни обекти и данни.

Обръща се внимание на възможности на езика C# като структури, изброени типове, индексатори, предефиниране на оператори, шаблонни типове (generics), пространства от имена (namespaces), атрибути, разшряващи методи, анонимни типове, делегати, събития, ламбда функции и LINQ. Разглежда се общата система от типове (CTS) в .NET Framework, стойностните и референтните типове и представянето им в паметта и дефинираните в CTS системни типове и стандартни интерфейси.

Курсът завършва с практически изпит по ООП, на който трябва да се разработи нетривиална обектно-ориентирана система с йерархия от десетки класове и сложни взаимодействия между тях.


Оценяване

Оценяването се осъществява посредством практически изпит, който обхваща целия изучаван материал. На изпита трябва да се разработи практически проект, в който се демонстрира владеене на ООП в голяма дълбочина. 


Официална дискусионна група (форум на курса)

Официалната дискусионна група на курс „Обектно-ориентирано програмиране“ е отворена за вашите въпроси, дискусии и обратна връзка.


Какво ново