Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Курс „Структури от данни и алгоритми“

„Data Structures and Algorithms“ Course

Безплатният курс „Структури от данни и алгоритми“ е продължение на поредицата обучения по основи на програмирането и е посветен на изучаването на основните структури от данни в програмирането и базовите типове алгоритми, използвани в практиката.

В курса се изучават основните структури от данни, използвани при разработката на софтуер: линейни структури като свързан списък, масив, стек и опашка, дървовидни структури като дървета, балансирани дървета и графи, речници, хеш-таблици и множества. Разглеждат се различни имплементации на структурите от данни и тяхната ефективност, измерена с понятието „сложност на алгоритъм“.

Основната цел на курса е да формира задълбочено алгоритмично мислене и алгоритмичен подход към програмирането и решаването на реални задачи. Курсът завършва с практически изпит по решаване на състезателни задачи по програмиране, включващ използването на изучаваните структури от данни и алгоритми и синтезиране на собствени алгоритмични техники. 

Кога и как можете да се запишете?

Курсът стартира на 22 юни 2017 г. Регистрацията за участие приключи.


Присъствено обучение

За да посещавате курса присъствено, трябва да сте участник в

програмата Софтуерната Телерик Академия.

Онлайн обучение и ускорени направления

Можете да се регистрирате свободно за онлайн участие в курса и да се обучавате дистанционно, като гледате видео уроците от курса и подготвяте и предавате задачите за домашно. Онлайн участниците, които предадат всички домашни в срок, могат да се явят на присъствен изпит, за да завършат успешно курса.

Регистрацията за курса приключи.


Гледайте видео


Изисквания за участие в курса "Структури от данни и алгоритми"

Какво ще научите от курса „Структури от данни и алгоритми“?


Курсът „Структури от данни и алгоритми“ ще ви научи как да пишете програмен код, който използва ефективно изчислителните ресурси на компютъра (като процесор и памет) и как да решавате сложни задачи от практиката, изискващи алгоритмичен подход.

  • Ще разберете как да работите с последователност от елементи
  • Ще се научите да създавате линейни структури от данни като свързан списък, масив, стек и опашка
  • Ще започнете да използвате дървовидни структури от данни като дървета, балансирани дървета и графи
  • Ще се запознаете с ефективни структури от данни като множества, речници и хеш-таблици 
  • Ще добиете умения да съобразявате кои структури са най-ефективни за различните цели, които си поставяме при разработката на дадена програма
  • Ще се запознаете с базови алгоритми за сортиране и търсене
  • Ще се научите да прилагате техниката „динамично оптимиране“ за решаване на често срещани екстремални комбинаторни задачи
  • Ще се овладеете техники за конструиране на рекурсивни и комбинаторни алгоритми
  • Ще се запознаете с основни алгоритми върху дървета и графи като обхождане в ширина и в дълбочина, търсене на път и покриващо дърво

Оценяване

Курсът завършва с практически изпит по структури от данни и алгоритми. Изпитът ще се оценява атоматизирано.

Препоръчителна литература

Официална дискусионна група (форум на курса)

Официалната дискусионна група на курсовете по основи на програмирането е отворена за вашите въпроси, дискусии и обратна връзка.


Какво ново