Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Курс „C# за напреднали“

C# Advanced Programming Course

Безплатният курс „C# за напреднали“ е продължение на навлизането в основите на програмирането. Изучават се малко по-сложни, но все пак базови, концепции от програмирането като използване на масиви за обработка на редици и матрици от елементи, алгоритми върху редици и матрици, работа с методи (дефиниране и извикване, използване на параметри), бройни системи и преминаване между тях, работа с обекти от стандартната библиотека на .NET (създаване на обекти и извикване на свойства и методи), обработка на грешки и работа с изключения, работа със стрингове и обработка на текст, алгоритми за парсване на текст и работа с текстови файлове. Курсът завършва с тест и практически изпит по програмиране.

Кога и как можете да се запишете?

Курсът стартира на 15 ноември 2016 г.  Регистрацията за участие приключи.


Присъствено обучение

За да посещавате курса присъствено, трябва да сте участник в програмата Софтуерна Телерик Академия и да сте преминали успешно първото ниво на обученията по програмиране - „C# основи“.

Онлайн обучение

Можете да се регистрирате свободно за онлайн участие в курса и да се обучавате дистанционно, като гледате видео уроците от курса и подготвяте и предавате задачите за домашно. Онлайн участниците, които предадат всички домашни в срок, могат да се явят на присъствен изпит, за да завършат успешно курса.

Регистрацията за участие приключи.

Гледайте видео


Изисквания за участие в курса "C# за напреднали"

 • Успешно преминат курс "C# основи" (или отлично владеене на изучавания в него материал)
 • Английски език (поне на начално ниво)
 • Компютърна и ИТ грамотност (на отлично ниво)
 • Логическо мислене (добри математико-логически заложби)
 • Сериозно отношение към учебния процес и силна мотивация за обучение

Какво ще научите от курса „C# за напреднали“?

Курсът по основи на програмирането с езика C# (част II) е продължение на началните стъпки в програмирането, които се изучават в курса "C# основи". Предвидено е да се продължи и задълбочи развиването на алгоритмично мислене, аналитични умения и способности за решаване на задачи по програмиране, за да се постави добра основа за по-нататъшно обучение за професията „софтуерен инженер“.

Курсът обхваща работа с масиви (едномерни и многомерни), алгоритми и задачи с масиви, работа с позиционни бройни системи, дефиниране и извикване на методи с цел структуриране на кода и спестяване на повтарящ се код, създаване и използване на .NET обекти, работа със символни низове (стрингове), както и алгоритми за парсване и обработка на текстова информация. В курса се продължава развиването на базови умения по програмиране чрез много практика, решаване на задачи, домашни и проекти.

По време на курса по „C# за напреднали“:

 • Ще напишете първите си алгоритми за обработка на поредици от елементи с използване на масиви и цикли (като търсене на максимални подредици с еднакви елементи)
 • Ще се сблъскате с обработката на матрици от елементи и решаване на класически задачи върху тях (например намиране на максимална площадка)
 • Ще разберете как се представят числата, как се работи в различни бройни системи (десетична, двоична, шестнайсетична и други)
 • Ще се научите да ползвате методи за да си спестявате повторението на код и да си структурирате по-ефективно кода, ще дефинирате и извиквате методи и функции, ще им подавате параметри и ще връщате резултати
 • Ще се научите да използвате стандартни класове от .NET Framework, да създавате обекти (инстании на класовете) и да ги използвате като достъпвате техните полета, свойства и методи
 • Ще се сблъскате със символните низове, тип string в C#, работата с текстове и ще решавате различни задачи за обработка на текст като парсване, търсене и построяване на символни низове
 • Ще се подготвяте и явявате на практически изпити по програмиране - онлайн и присъствено

Курсът по програмиране на C# (част II) е фундаментален и базовите умения за програмиране, които ще добиете от него, са валидни за на практика всички съвременни езици за програмиране и ще са ви полезни дори ако един ден се занимавате с Java, C++, PHP или Python. Основната задача на курса е да ви научи да мислите, да измисляте алгоритми и решения на задачи от практиката, да ползвате свободно езика за програмиране C# и средата за разработка Visual Studio, както и да развивате уменията си за решаване на задачи.


Оценяване

Оценяването в курса се базира на предадените домашни и представянето ви на финалния изпит. За да получите сертификат за владеене на C#, е необходимо да преминете успешно и останалите обучения от направление "C# програмиране".


Официална дискусионна група (форум на курса)

Официалната дискусионна група на курс „C# за напреднали“ е отворена за вашите въпроси, дискусии и обратна връзка.


Какво ново