Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Курс „C# основи“

C# Fundamentals

Безплатният курс „C# основи“ запознава курсистите с основите на програмирането. Изучават се съвсем начални понятия от алгоритмичното програмиране, езика C#, средата за разработка Visual Studio, типове данни в програмирането, променливи и работа с тях, програмни оператори, аритметични изрази, средства за четене и писане на конзолата, условни конструкции за управление (if, if-else и switch-case) и различни видове цикли (while, do-while, for, foreach). Чрез много практика и решаване на задачи се развива алгоритмичното мислене и уменията за решаване на задачи, трупа се практика при писането на програмен код и се изграждат базови умения за тестване и дебъгване.


Кога и как можете да се запишете?

Курсът стартира на 11 октомври 2016 г. и продължава до 10 ноември 2016 г. Можете да се регистрирате свободно за онлайн участие и да се обучавате дистанционно, като гледате видео уроците от курса и подготвяте и предавате задачите за домашно. Онлайн участниците, които предадат всички домашни в срок, могат да се явят на присъствен изпит, за да завършат успешно курса. За да можете да запишете онлайн следващите кусове в напраление „Програмиране“, е необходимо да преминете успешно изпита към курс „C# основи“.


Овладейте основите на програмния език C#. Регистрацията за онлайн участие приключи.

Гледайте видео


Изисквания за участие в курса „C# основи“

  • Владеене на английски език поне на начално ниво
  • Добро ниво на ИТ грамотност
  • Добри математичко-логически заложби
  • Сериозно отношение към учебния процес и силна мотивация за обучение

Какво ще научите от курса „C# основи“?

Курсът по основи на програмирането с езика C# е първата стъпка в програмирането, от която всеки начинаещ започва. Изучават се съвсем начални концепции от алгоритмичното програмиране, които дават възможност да се поеме по дългия път на развитие като програмист и по-късно като софтуерен инженер. В курса се изучава чрез много практика писането на програми, съставянето на алгоритми и се развива логическо мислене за решаване на задачи.

По време на курса по „C# основи“:

  • Ще напишете първите си програми с езика за програмиране C# и средата за разработка Visual Studio
  • Ще се научите да използвате променливи, за да съхранявате в тях данни от различни типове
  • Ще разберете как да извършвате прости пресмятания чрез изрази в езика C#
  • Ще се научите да четете данни от потребителя и да печатате по конзолата (конзолен вход и изход)
  • Ще усвоите работата с условни конструкции и ще пишете разклонена програмна логика
  • Ще се научите да съставяте цикли за да повтаряте многократно фрагменти от сорс кода и така да извършвате по-сложни изчисления

Курсът „C# основи“ е фундаментален и базовите умения за програмиране, които ще усвоите в него, са валидни за на практика всички съвременни езици за програмиране и ще са ви полезни дори ако един ден се занимавате с Java, C++, PHP или Python. Основната задача на курса е да ви научи да мислите, да измисляте алгоритми и решения на задачите, да ползвате свободно езика за програмиране и средата за разработка (IDE) и да изградите базови умения за писане на програмен код и за търсене на решения и помощна информация в Интернет.


Оценяване

Оценяването в курса се базира на предадените домашни, екипни проекти и представянето ви на финалния изпит. За да получите сертификат за владеене на C#, е необходимо да преминете успешно и останалите обучения от направление "C# програмиране".


Официална дискусионна група (форум на курса)

Официалната дискусионна група на C# курса е отворена за вашите въпроси, дискусии и обратна връзка.