Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Курс Уеб програмиране от страна на клиента

Изминал курс


Курсът "Уеб програмиране от страна на клиента" е част от инициативата на Академията на Телерик за провеждането на серия от безплатни обучения по програмиране, насочени към студенти от ИТ специалностите от всички университети, както и към ученици от средните училища, които искат да станат професионални разработчици на мобилни приложения.

Курсът е архивен, но вие можете да разгледате презентациите и видео уроците или да се запишете в актуалните курсове от направлението Уеб дизайн с HTML5, CSS3 и JavaScript.

Безплатно HTML5, CSS3 и JavaScript обучение

Какво ще научите в курса Уеб програмиране от страна на клиента?

Web Client-Side Development курсът обхваща най-съвременните концепции, технологии и инструменти за разработка на HTML5 приложения с JavaScript и програмиране от страна на клиента. Обучението включва запознаване с HTML5, CSS3, програмиране на JavaScript, обектно-ориентирано програмиране (ООП) с JavaScript, JavaScript APIs от HTML5 стандарта, JavaScript frameworks, библиотеката jQuery, client-side UI библиотеки (KendoUI, YUI, jQuery UI), уеб дизайн за мобилни устройства и разработка на уеб приложения с HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery AJAX, REST услуги и JSON.


Уеб програмиране от страна на клиента - изисквания и формат на курса

Изисквания към участниците и формат

Курсът е архивен, можете да гледате запис от видео лекциите или да се включите в безплатното обучение по Уеб дизайн с HTML5, CSS3 и JavaScript.

Оценяване и Сертификати 

Изпитите се състоят от ежедневни домашни задания и по един практически проект за разработка на клиентско уеб приложение с HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery AJAX, REST услуги и JSON.

Студентите, които успешно предадат всички домашни задания, разработят и защитят успешно практическите си проекти, получават сертификат

Официалната дискусионна група

Официалната дискусионна група на курса е отворена за вашите въпроси, дискусии и обратна връзка.


Какво ново