Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Курс Разработка на уеб приложения с .NET Framework и ASP.NET

Изминал курс


Курсът "Разработка на уеб приложения с .NET Framework и ASP.NET" въвежда студентите в практическата разработка на съвременни уеб приложения върху платформата Microsoft .NET.

Обучението обхваща основите на езика C#, платформата .NET Framework, бази данни и разработката на уеб приложения с технологиите ASP.NET и AJAX. В рамките на курса студентите научават как да построяват динамични уеб приложения с бази от данни, базирани на ASP.NET, SQL Server и ADO.NET Entity Framework.


Този курс е архивен, но вие можете да разгледате презентациите и видео уроците на Академията. Преминете през цялостна подготовка на ASP уеб разработчици и научете как сами да създавате приложения.

Безплатен ASP.NET MVC курсКакво включват уроците по Разработка на уеб приложения с ASP.NET?

Курсът започва с основите на езика C# (типове данни, изрази, програмни конструкции, цикли, масиви, методи, символни низове, колекции, изключения и др.), обектно-ориентирано програмиране със C# (класове, интерфейси, конструктори, свойства, методи, събития и др.), релационни бази от данни, езика SQL и Microsoft SQL Server, технологии за достъп до данни (ADO.NET, LINQ и LINQ-to-SQL).

Основният фокус на учебното съдържание е върху уеб технологиите и уеб програмирането с .NET платформата, стартирайки от HTTP, HTML, CSS, JavaScript, преминавайки през основите на ASP.NET, ASP.NET Web Forms и достигайки до по-сложни концепции в ASP.NET (управление на сесия, шаблонни страници, контроли за визуализация на данни, AJAX). Засягат се и теми като мултимедийни приложения (RIA), Silverlight и ASP.NET MVC.

Всички теми от курса са богато онагледени с примери и демонстрации на живо, включително с практическа сесия, в която се построява от нулата, стъпка по стъпка цялостно работещо ASP.NET уеб приложение с бази от данни.


Курс Уеб програмиране с ASP.NET - допълнителна информация

Формат

Курсът няма да се провежда отново, но можете да се обучавате, като гледате нашите видео уроци или се включите в актуалния курс Уеб приложения с ASP.NET MVC.

Сертификат и награждаване

Всички студенти, които успешно разработят и защитят своя курсов проект, получават индивидуален сертификат за завършване на курса.

Препоръчителна литература

  1. MacDonald M., Beginning ASP.NET 4 in C# 2010, 981 pages, Apress, Inc., 2010, ISBN 978-1-4302-2608-6
  2. Evjen B., Hanselman S., Rader D., Professional ASP.NET 4 in C# and VB, 1477 pages, Wiley Publishing Inc., 2010, ISBN 978-0-470-50220-4
  3. Nakov S.and Co., Programming for .NET Framework, Volume 1, 801 pages, Faber Publishing, 2005, ISBN 954-775-505-6
  4. Nakov S.and Co., Programming for .NET Framework, Volume 2, 1032 pages, Faber Publishing, 2006, ISBN 954-775-672-9 

Официална дискусионна група

В официалната дискусионна група на курса можете да откриете полезна и актуална информация, както и задълбочени отговори на своите въпроси.


Какво ново