Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Курс "Операционни системи"

Operating Systems

Курсът по операционни системи и системна администрация е предназначен за софтуерни инженери, системни администратори, системни програмисти, мрежови инженери и ИТ специалисти, които желаят да добият познания за начина, по който работят съвременните компютърни системи.
Курсът е първият от общо три обучения ("Операционни системи", "Linux системна администрация" и "Windows системна администрация"), които целят да ви запознаят с фундаменталните принципи на операционните системи и да ви въведат в практическата системна администрация. Завършвайки успешно обученията, вие ще познавате връзката между потребителския софтуер и хардуера и ще работите уверено с Windows, Linux, Android, iOS и др.

Кога стартира курсът?

Курсът по операционни системи приключи.

Гледайте видео лекции от курса


Учебно съдържание 

В рамките на курса научавате какво е операционна система, защо е необходима и с какво ни помага. Разглежда се какви са нейните отговорности, видовете операционните системи, типични архитектури, отговорности на ядрото (kernel) и потребителските процеси, концепции за управление на хардуера и ресурсите, организацията на процесите, нишките и многозадачност, управление на потребителите, модели за сигурност, файлови системи, мрежа и мрежови възможности, командни интерпретатори и потребителски интерфейс. Курсът завърша с тест по основи на операционните системи.


В третата част на курса се разглеждат Linux и Unix базираните операционни системи (като Android и iOS) от гледна точка на системния администратор: модел на сигурността (потребители, групи, права, сигурност във файловата система), процеси и нишки, първоначално зареждане (boot), команден интерпретатор (bash), мрежа и конфигурация на мрежовите компоненти, инсталация на софтуер и пакетни системи (package managers), базови системни услуги (syslogd, crond/atd, logrotate, inetd/xinetd, telnet/ssh), както и настройка и прекомпилация на ядрото и управление на поправки (patch management). Третата част на курса приключва с практически изпит по Linux системна администрация.

Какво включва курсът за операционни системи ?

  • Ще добиете концептуални знания за съвременните операционни системи, масово използвани в практиката: архитектура, ядро, управление на ресурсите, процеси, потребители, файлови системи, сигурност, мрежа, услуги.

След края на курса участниците полагат тест по операционни системи. Тестът се състои от 30 затворени въпроса и се полага присъствено. След успешно преминаване на обучението курсистите се запознават с Linux и Windows системната администрация.Изисквания за участие

Препоръчително е участниците да притежават:

  • Базови познания по информационни технологии
  • Технически английски език

Оценяване и сертификат

Оценяването по време на курса е базирано на тест, домашни задания и участие в дускисионния форум на курса.

Студентите, които успешно предадат всички домашни задания, разработят и защитят успешно практическите си проекти и се представят отлично на изпитите към трите курса: "Операционни системи", "Linux системна администрация" и "Windows системна администрация", ще получат сертификати за натрупаните знания и умения, подписани от лекторския състав.

Официална дискусионна група

Посетете дискусионната група на курсовете по операционни системи и системна администрация, ако имате въпроси или искате да споделите нещо по темата.