Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Курс "Linux системна администрация"

Linux System Administration

Включете се в безплатния курс по "Linux системна администрация" през юни. Ще се запознаете с Linux и Unix базираните операционни системи, каквито са Android и iOS. Ще разгледате: модел на сигурност, който включва потребители, групи, права и сигурност във файловата система. Ще навлезете последователно в основните процеси на работа: първоначално зареждане (boot), използване на команден интерпретатор (bash), мрежа и конфигурация на мрежовите компоненти.
Не на последно място ще се превъплътите в ролята на администратори и ще се занимавате с инсталация на софтуер и пакетни системи (package managers), базови системни услуги (syslogd, crond/atd, logrotate, inetd/xinetd, telnet/ssh), настройка и прекомпилация на ядрото, както и управление на поправки (patch management).

Кога стартира курсът?

Курсът по практическа системна администрация за Linux приключи.

Разгледайте материалите към курса


Какво включва курсът по Linux системна администрация?

  • Ще придобиете основни познания в областта на Linux базираните системи
  • Ще натрупате практически опит и умения за администрация на Linux базирани системи: инсталация и настройка на основни услуги, настройка на мрежа, решаване на проблеми.

След завършване на курса ще имате възможност да разработите практически проект, свързан с Linux администрация. Практическият изпит също е присъствен и се състои в практическа инсталация на операционна система и конфигурация на мрежа и основни услуги.Изисквания за участие

Препоръчително е участниците да притежават:

  • Базови познания по информационни технологии
  • Технически английски език
  • Основни познания по операционни системи

Курсът e с продължителност 13 седмици.

Оценяване и сертификат

Оценяването по време на курса е базирано на практически проект, домашни задания и участие във форума на курса.

Студентите, които успешно предадат всички домашни задания, разработят и защитят успешно практическите си проекти и се представят отлично на изпитите към курсовете "Операционни системи", "Linux системна администрация" и "Windows системна администрация" ще получат сертификат за натрупаните знания и умения през трите курса. Ако сте пропуснали обучението по операционни системи, можете да се явите едновременно и на двата изпита след края на обучението по Linux.

Официална дискусионна група

Посетете дискусионната група към курса по Linux, ако имате въпроси.