Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Курс CMS системи

CMS Systems Course

"CMS системи" е курсът, който обобщава придобиете знания за HTML, CSS и JavaScript. По време на курса, ще се разгледат известни системи за управление на уеб съдържание - WordPress, Joomla и Sitefinity.

Кога и как можете да се запишете?

Курсът по CMS системи приключи. Разгледайте учебните материали към него и научете повече за WordPress, Joomla и Sitefinity.

Гледайте видео лекции от курса


Изисквания за участие в курса "CMS системи"

 • Успешно преминат курс "HTML Основи" (или отлично владеене на изучавания в него материал)
 • Успешно преминат курс "CSS Стилизиране" (или отлично владеене на изучавания в него материал)
 • Успешно преминат курс "Рязане на сайтове" (или отлично владеене на изучавания в него материал)
 • Владеене на английски език поне на начално ниво
 • Добро ниво на ИТ грамотност
 • Добри математико-логически заложби
 • Сериозно отношение към учебния процес и силна мотивация за обучение

Какво ще научите от курса "CMS системи"?

От курса "CMS системи" ще научите как да превърнете нарязан уеб сайт на HTML и CSS в WordPress, Joomla или Sitefinity тема. По време на курса:

 • Ще направите първия си динамичен уеб сайт с база данни.
 • Ще се научите да правите теми за WordPress
 • Ще се научите да правите теми за Joomla
 • Ще се научите да правите теми за Sitefinity

Оценяване

Оценяването се осъществява посредством практически проект, който обхваща изучавания материал:

 • Практически проект и защита – състои се в разработка на немалък практически проект, в който се демонстрира владеене на изучавания материал в дълбочина. Проектът се защитава на живо пред преподавателския състав. По време на защитата курсистът трябва да е подготвен да отговаря на въпроси и да променя или добавя функционалност на момента.

Официална дискусионна група (форум на курса)

Официалната дискусионна група на Уеб дизайн и UI курса е отворена за вашите въпроси, дискусии и обратна връзка.


Какво ново