Категория "C# OOP"


Курс - "C# Object Oriented Programing" / "С# обектно ориентирано програмиране". Теми: Дефиниране на класове, Разширяващи методи, делегати, ламбда функции и LINQ, Принципи на ООП, Обща система от типове в .NET (CTS).отговорен в C# OOP от jorosoft (920 точки)отговорен в C# OOP от todorovh (2055 точки)