Специалности в Софтуерната Aкадемия на Телерик

 .NET нинджа разработчик 2012/2013

.NET разработчиците са специалисти по разработка на софтуерни приложения и системи с технологичната платформа Microsoft .NET Framework. Те притежават много широки познания по програмиране, уеб технологии, бази данни, софтуерно инженерство и други фундаментални области от компютърните науки и използват широк арсенал от .NET технологии за изграждане на уеб приложения, мобилни приложения за таблети и телефони, настолни приложения, както и сървърни и cloud услуги. Задачите на .NET разработчиците са цялостно проектиране, изграждане, разработката на софтуерни продукти, услуги и системи върху .NET платформата. Това включва моделиране на бази данни, изграждане на сървърна логика, изготвяне на потребителски интерфейси за уеб, за мобилни устройства, за таблети и телефони, за десктоп и Windows 8 устройства.

 C# програмист 2012/2013

Специалността C# програмист се изучава през първите два семестъра в Софтуерната академия и дава базови познания и умения по програмиране, които можете да използвате, за да станете разработчик на софтуер за уеб, десктоп или мобилни приложения след допълнителна специализация. Дори и да не се обучавате допълнително, вие ще можете да си търсите работа на начинаещи позиции, в които не се изисква владеене на технологии. Въпреки това ви съветваме да гледате на придобитите умения по-скоро като на отлична основа за бъдещото ви развитие като програмист.

 Разработчик на уеб сайтове 2012/2013

Разработчиците на уеб сайтове се грижат информацията, която се подава от програмното осигуряване (backend) да се визуализира правилно на различните видове браузъри, следвайки предварително зададен дизайн и поддържайки сайта във времето. Основните функции на разработчиците на web сайтове са:Създаване на user-friendly и лесен за употреба сайтОсигуряване на удобна навигацияДобре структурирано съдържаниеЕднаква визуализация на различни браузъри и устройства

 Front-end уеб разработчик 2012/2013

Web front-end разработчиците създават и поддържат съвременните интернет страници, като се грижат за оформлението на сайта, навигацията и неговата функционалност, което включва: Създаване на съвременни уеб сайтовеОсигуряване на удобна навигация и структурирано съдържаниеЕднаква визуализация на различни браузъри, устройства и техните версииПокриване на стандартите за създаване на сайтовеРазработка на JavaScript приложенияСтилизиране на сайтовеРазработка на динамични уеб страници

 XAML Front-end разработчик 2012/2013

XAML front-end разработчиците създават и поддържат потребителския интерфейс (UI) на съвременни интерактивни приложения за таблети, телефони, десктоп и уеб приложения, изградени върху технологията XAML. Те изготвят потребителския интерфейс, структурата, навигацията, външния вид и стилизирането и се грижат за цялостната концепция за потребителско изживяване и ползваемост при Windows 8, Windows Phone, WPF и Silverlight приложения. XAML front-end разработчиците се занимават с:Създаване на съвременни XAML базирани потребителски интерфейсиСтилизиране на приложенията – стилове, ефекти, анимацииПроектиране и изработка на удобна навигация и структура на съдържаниетоДоставяне на богато потребителско изживяване (UX)Осигуряване на ползваемост на потребителския интерфейс

 Разработчик на сървърни услуги 2012/2013

Разработчиците на сървърни услуги създават сървърни приложения за обработка на данни, предоставяне на данни към потребителския интерфейс на приложенията и интеграция с външни системи. Server-side разработчиците програмират т.нар. "сървърна логика". Това е тази част от съвременните софтуерни системи, която не се вижда директно на екрана на потребителите, но служи за съхраняване и обработка на техните данни.

 Разработчик на мобилни приложения 2012/2013

Разработката на мобилни приложения създаде един нов, изключително голям пазар за разработване на софтуерни продукти, както и сериозна нужда от опитни кадри. Разработчици на мобилни приложения се търсят както в утвърдените технологични компании, така и от предприемачи, стартиращи собствени бизнес идеи. Завършвайки Софтуерната академия на Телерик като “Разработчик на мобилни приложения”, вие ще можете да създавате мобилни приложения за най-популярните платформи: iOS, Android, Windows Phone и др, както и устройства с различни хардуерни характеристики.

 ASP.NET уеб разработчик 2012/2013

Работата на ASP.NET разработчиците включва създаването на цялостни уеб приложения – от изработката на сървърната част до изграждането на потребителски интерфейс.Задачите на ASP.NET уеб разработчика са изграждане на сигурна и бърза база от данни, създаване на бизнес логиката на едно уеб приложение и подготвяне на потребителски интерфейс, който уеб front-end разработчиците да изгладят и превърнат в сайт, удобен за ползване. 

 Разработчик на уеб приложения

Работата на уеб разработчиците включва създаването на цялостни уеб приложения – от изработката на сървърната част до изграждането на потребителски интерфейс.Задачите на уеб разработчика са изграждане на сигурна и бърза база от данни, създаване на бизнес логиката на едно уеб приложение и подготвяне на потребителски интерфейс, който уеб front-end разработчиците да изгладят и превърнат в сайт, удобен за ползване.

 Разработчик на мобилни приложения

Разработката на мобилни приложения създаде един нов, изключително голям пазар за разработване на софтуерни продукти, както и сериозна нужда от опитни кадри. Разработчици на мобилни приложения се търсят както в утвърдените технологични компании, така и от предприемачи, стартиращи собствени бизнес идеи.Завършвайки Софтуерната академия на Телерик като “Разработчик на мобилни приложения”, вие ще можете да създавате мобилни приложения за най-популярните платформи: iOS, Android, Windows Phone и др, както и устройства с различни хардуерни характеристики.

 Уеб Front-end разработчик

Web front-end разработчиците създават и поддържат съвременните интернет страници, като се грижат за оформлението на сайта, навигацията и неговата функционалност, което включва:Създаване на съвременни уеб сайтовеОсигуряване на удобна навигация и структурирано съдържаниеЕднаква визуализация на различни браузъри, устройства и техните версииПокриване на стандартите за създаване на сайтовеРазработка на JavaScript приложенияСтилизиране на сайтовеРазработка на динамични уеб страници

 QA инженер

QA инженерите имат отговорната задача да сведат до минимум грешките в разработвания софтуер, откривайки възможни пропуски в бизнес-логиката на продукта и тествайки възможните сценарии за неговата употреба.Какви са задачите на един Quality assurance инженер?Quality assurance инженерите имат ключова роля за осигуряване максимално качество на софтуера във всички негови аспекти. (съответствие с техническите изисквания и с потребностите на крайните потребители, дизайн, надеждност и издръжливост, бързина, точност, леснота за поддръжка, преносимост, сигурност на информацията и т.н.). В зависимост от начина на работа на отделните екипи quality assurance инженерите могат да бъдат активна страна във всеки един етап от разработката на софтуера – от първоначалната разработка на изискванията към бъдещия продукт, интеграция на отделни софтуерни компоненти, през цялостното тестване поведението на софтуера и дори до неговата поддръжка.